Weerts Group / November 12, 2020
Ethias en Weerts Group stappen in 50/50 joint venture
Ethias en Weerts Group stappen in 50/50 joint venture voor logistiek vastgoed

Ethias en het Belgische familiebedrijf Weerts Group stappen in een 50/50 joint venture met het oog op de gezamenlijke uitbouw van een pan-Europese portefeuille van logistiek vastgoed. Overeenkomstig de voorwaarden van de transactie zal Ethias systematisch 50% van alle door Weerts Group afgewerkte en verhuurde logistieke ontwikkelingen verwerven. De multimodale hub op de Trilogiport site in Luik, die momenteel gefinaliseerd wordt, is één van de zowat 15 industriële gebouwen, verspreid over een 7-tal sites, die alvast binnen dit partnership zullen vallen.

Een synergie tussen lokaal verankerde spelers

Ethias reserveert een investeringsenveloppe van EUR 160 miljoen, hetgeen -gelet op de financiële hefboom van ca. 50% die de joint venture ambieert- goed is voor een initiële portefeuille van ca. 700.000 m². Weerts Group staat vervolgens in voor het verdere beheer van de portefeuille. Deze joint venture is een win-win operatie voor beide partijen. Ethias verzekert zich van de kans om te investeren in een geografisch gediversifieerde portefeuille van nieuwe, state-of-the-art en duurzame gebouwen die voor lange termijn verhuurd zijn aan kwalitatieve huurders.

Dit garandeert Ethias langdurige, stabiele, contractuele en geïndexeerde financiële rendementen. Weerts Group kan de vrijgekomen liquiditeiten aanwenden voor de verdere uitbouw van haar logistieke activiteiten en projecten, en om in te spelen op interne en externe groeiopportuniteiten. Met Ethias haalt Weerts Group een partner binnen met een uitermate sterk lokaal netwerk. Ethias steunt dan weer een specialist in de sector met een lokaal verankerd beslissingscentrum, die bovendien instaat voor de creatie van aanzienlijke werkgelegenheid in de regio.

Ethias vindt in Weerts Group een partner die eveneens op dezelfde golflengte zit als het over duurzame maatschappelijke ontwikkeling gaat. Beide partners vertonen niet alleen een sterke sociale binding op het lokale niveau, maar streven ook naar het behalen van de doelstellingen van de Europese Green Deal.

Logistieke sector als unieke opportuniteit

In de huidige moeilijke economische context en lage renteomgeving is de logistieke vastgoedsector één van de weinige sectoren die groeimogelijkheden biedt. De belangrijkste factoren die bijdragen aan de groeiende vraag voor logistiek vastgoed zijn e-commerce, een strategische her-evaluatie van logistieke ketens (en opbouw van strategische voorraden om onderbrekingen in de ‘just-in-time” ketens op te vangen) en, op termijn, het fenomeen van “re-shoring” (de herindustrialisering van Europa om de afhankelijkheid van transcontinentale industriële activiteit te verminderen).

Pascal Weerts, CEO Weerts Group: “Weerts Group ging zijn oor te luisteren leggen bij verschillende institutionele spelers in de zoektocht naar de ideale partner voor deze joint venture. Die vonden we in Ethias, onder meer omwille van zijn naamsbekendheid, zijn voortdurend streven naar kwaliteit, zijn professionele attitude en de complementariteit tussen onze beide bedrijven.”

Philippe Lallemand, CEO Ethia: “Deze joint venture laat Ethias niet enkel toe om haar immobiliënportefeuille verder te diversifiëren. Maar ze geeft ons ook de kans om nieuw optimisme en dynamisme in de Belgische economie te blazen; een economie die momenteel erg gebukt gaat onder de gezondheidscrisis. De werkgelegenheid die door deze samenwerking zal ontstaan, past perfect bij onze strategie om via onze producten en diensten al onze stakeholders te ondersteunen.”

Bij Weerts Group werken

Het belangrijkste doel van Weerts Group is het creëren van waarde voor haar stakeholders op een duurzame manier. Het heeft ambitieuze groeiplannen en streeft ernaar om voor de komende generaties grote ondernemingen op te bouwen. Om onze missie te realiseren en ons de weg voorwaarts te wijzen, willen we de beste inhuren.

Zie jobs